Privatlivspolitik​

1. Generelt

Denne politik ("Privatlivs- og cookiepolitik") beskriver hvorledes Skorstensfejermester Jens Brandt indsamler og behandler oplysninger om dig.

Politikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os og/eller som vi indsamler via www.skorstenfejerjensbrandt.dk
Dataansvarlig: Se kontaktoplysninger under punkt 6.

2. Indsamling og behandling af personoplysninger

2.1 Indsamling af oplysninger fra hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. F.eks. hvis du kontakter os via kontaktformular og i den forbindelse afgiver samtykke til behandling af dine personoplysninger.
Vi anvender også cookies. Læs mere om cookies nedenfor.

2.2 Lovpligtig skorstensfejning

Behandling af dine personoplysninger sker som led i lovpligtigt krav om skorstensfejning (skorstensfejerbekendtgørelsen) ifølge samarbejdsaftale med kommunen.
De lovpligtige brandpræventive tilsyn af skorstene og fyringsanlæg sker ifølge bygningsreglementerne.
Hvis du tilmelder dig tilsigelser pr. sms og afgiver samtykke dertil, underretter vi dig inden vi foretager tilsyn.
Vi behandler i den forbindelse personoplysninger om boligejeren med det formål at gennemføre de lovligpligtige eftersyn og rensningsarbejde på alle skorstene, aftræksforbindelser og ildsteder, der fyres med olie eller biobrændsler.
Vi er lovmæssigt forpligtet til at afgive følgende oplysninger til kommunen: Boligejers navn og adresse, BBR.nr., ildstedets fyringseffekt, brændselsart og ildsteders, rørledningers og skorstenes antal samt længde og højde. Derudover indsamler og behandler vi telefon/mobilnummer og mailadresse.


2.3 Andre services

Andre services vedr. skorstene og fyringsanlæg udføres efter aftale. Se hjemmesiden LINK
(F.eks. på gasskorstene samt energi- og miljømålinger på fyringsanlæg, rensning af ventilationskanaler, råd om korrekt brændefyring til gavn for miljøet etc.)

2.4 Henvendelser via web, telefon o. lign.

Vi behandler dine personoplysninger (navn, adresse, mailadresse og evt. andre personoplysninger), som du afgiver ved evt. henvendelse via kontaktformularen på hjemmesiden, mail eller telefonopkald. 


2.5 Retligt grundlag for behandling af personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger sker som led i det lovpligtige krav om skorstensfejning (skorstensfejerbekendtgørelsen) efter aftale med kommunen og/eller for at opfylde en kontrakt med dig. 

Tillige kan vi evt. have indsamlet dine kontaktoplysninger, hvis du er ansat i en virksomhed, som vi yder service for. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er i det tilfælde vores legitime interesse i at opfylde kontrakten. 


Endelig kan vi have indsamlet dine personoplysninger, hvis du har kontaktet os via kontaktformular på vores hjemmeside, mail eller telefon. Formålet med behandlingen er da at yde kundeservice, besvarelse af forespørgsler, håndtere evt. klager mv. Det retlige grundlag kan da f.eks. være kontrakten med dig, vores legitime interesse i at forsvare os mod retskrav eller gøre retskrav gældende og/eller forpligtelse ifølge den relevante lovgivning.

3. Deling af dine personoplysninger

3.1 Databehandlere

Vi anvender databehandlere, der udelukkende behandler personoplysninger på vores vegne og ikke må anvende disse til egne formål.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, herunder sikret, at de er underlagt fortrolighed.

3.2 Selvstændigt dataansvarlige

Vi videregiver dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere tjenesteydelser til dig ved henvendelse til os, herunder til kommunen.

4. Dine rettigheder som registreret

4.1 Indsigt

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til mv. Du kan bede om kopi af disse personoplysninger.

4.2 Berigtigelse og sletning

Hvis du mener, at de personoplysninger vi behandler om dig er ukorrekte, har du ret til at få dem rettet.

Mener du, at personoplysningerne er ufuldstændige, har du ret til at få dem fuldstændiggjort.

Du har ret til at forlange dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Se kontaktoplysninger i afsnit 6.

Hvis vi modtager en anmodning fra dig om rettelse eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne herfor er opfyldt. I bekræftende fald gennemfører vi rettelse eller sletning hurtigst som muligt.

4.3 Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

​Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.


4.4 Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med tilsigelser og lignende.

Tilbagekaldelse af samtykke: Kontakt den dataansvarlige (se kontaktoplysninger under pkt. 6).

4.5 Rettigheder

Brug af, og spørgsmål om, dine rettigheder: kontakt den dataansvarlige (se kontaktoplysninger under pkt. 6).

4.6 Klage

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan desuden ske ved kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
F.eks. på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Kontaktoplysninger - Dataansvarlig:

Skorstensfejermester

Jens Brandt
Industrivej 25
4230 Skælskør
Mobil: +45 2048 1314
Mail: brandt@skorstensfejeren.dk

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige for behandling eller nødvendige for at opfylde lovkrav.

6.1 Lovpligtigt krav

Vi er som skorstensfejermester forpligtet til at opbevare visse oplysninger efter krav fra kommunen. Oplysningerne opbevares hos os, så længe der er et lovpligtigt krav om fejning på ejendommen, herunder hvis der er fejl på fyringsanlæg.

6.2 Fakturering

​Oplysninger til brug ved fakturering opbevares ifølge bogføringslovens krav.

6.3 Cookies

Oplysninger indsamlet ved brug af cookies mv. slettes i henhold til oversigten under Cookies.

7. Sikkerhed

Vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt slettes, offentliggøres, fortabes, forvanskes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun medarbejdere, der har et arbejdsmæssigt behov for det, får adgang til dine personoplysninger.

8. Tilgængelighed af og ændringer i privatlivspolitikken

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
Ret til ændringer i denne Privatlivspolitik forbeholdes. I givet fald informerer vi herom på hjemmesiden med passende varsel.

Kvalitet i arbejdet

Det er vigtigt for os at levere et ordentligt stykke arbejde.

Fokus på kundepleje

Vi ønsker, at et besøg af skorstensfejeren altid er en god oplevelse.

Uddybende rådgivning

Vi står altid klar med rådgivning indenfor vores specialer.

Efteruddannelse

Alle i firmaet deltager i relevant efteruddannelse.

Kontakt os

Skorstensfejermester Jens Brandt 

​​Industrivej 25, 4230 Skælskør

Klik her for rutevejledning

Telefon: 20 48 13 14

E-mail: brandt@skorstensfejeren.dk

CVR: 17447009

Om firmaet

Vi er din lokale skorstensfejer.

Åbningstider

​Mandag - fredag

​7-16

​Lørdag

Lukket

Søndag

Lukket