PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

1. Generelt

Denne politik ("Privatlivs- og cookiepolitik") beskriver hvorledes Skorstensfejermester Jens Brandt indsamler og behandler oplysninger om dig.

Politikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os og/eller som vi indsamler via www.skorstenfejerjensbrandt.dk
Dataansvarlig: Se kontaktoplysninger under punkt 6.

2. Indsamling og behandling af personoplysninger

2.1 Indsamling af oplysninger fra hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. F.eks. hvis du kontakter os via kontaktformular og i den forbindelse afgiver samtykke til behandling af dine personoplysninger.
Vi anvender også cookies. Læs mere om cookies nedenfor.

2.2 Lovpligtig skorstensfejning

Behandling af dine personoplysninger sker som led i lovpligtigt krav om skorstensfejning (skorstensfejerbekendtgørelsen) ifølge samarbejdsaftale med kommunen.
De lovpligtige brandpræventive tilsyn af skorstene og fyringsanlæg sker ifølge bygningsreglementerne.
Hvis du tilmelder dig tilsigelser pr. sms og afgiver samtykke dertil, underretter vi dig inden vi foretager tilsyn.
Vi behandler i den forbindelse personoplysninger om boligejeren med det formål at gennemføre de lovligpligtige eftersyn og rensningsarbejde på alle skorstene, aftræksforbindelser og ildsteder, der fyres med olie eller biobrændsler.
Vi er lovmæssigt forpligtet til at afgive følgende oplysninger til kommunen: Boligejers navn og adresse, BBR.nr., ildstedets fyringseffekt, brændselsart og ildsteders, rørledningers og skorstenes antal samt længde og højde. Derudover indsamler og behandler vi telefon/mobilnummer og mailadresse.


2.3 Andre services

Andre services vedr. skorstene og fyringsanlæg udføres efter aftale. Se hjemmesiden LINK
(F.eks. på gasskorstene samt energi- og miljømålinger på fyringsanlæg, rensning af ventilationskanaler, råd om korrekt brændefyring til gavn for miljøet etc.)

2.4 Henvendelser via web, telefon o. lign.

Vi behandler dine personoplysninger (navn, adresse, mailadresse og evt. andre personoplysninger), som du afgiver ved evt. henvendelse via kontaktformularen på hjemmesiden, mail eller telefonopkald. 


2.5 Retligt grundlag for behandling af personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger sker som led i det lovpligtige krav om skorstensfejning (skorstensfejerbekendtgørelsen) efter aftale med kommunen og/eller for at opfylde en kontrakt med dig. 

Tillige kan vi evt. have indsamlet dine kontaktoplysninger, hvis du er ansat i en virksomhed, som vi yder service for. Det retlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er i det tilfælde vores legitime interesse i at opfylde kontrakten. 


Endelig kan vi have indsamlet dine personoplysninger, hvis du har kontaktet os via kontaktformular på vores hjemmeside, mail eller telefon. Formålet med behandlingen er da at yde kundeservice, besvarelse af forespørgsler, håndtere evt. klager mv. Det retlige grundlag kan da f.eks. være kontrakten med dig, vores legitime interesse i at forsvare os mod retskrav eller gøre retskrav gældende og/eller forpligtelse ifølge den relevante lovgivning.

3. Deling af dine personoplysninger

3.1 Databehandlere

Vi anvender databehandlere, der udelukkende behandler personoplysninger på vores vegne og ikke må anvende disse til egne formål.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, herunder sikret, at de er underlagt fortrolighed.
 

3.2 Selvstændigt dataansvarlige

Vi videregiver dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere tjenesteydelser til dig ved henvendelse til os, herunder til kommunen.

4. Dine rettigheder som registreret

4.1 Indsigt

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til mv. Du kan bede om kopi af disse personoplysninger.

4.2 Berigtigelse og sletning

Hvis du mener, at de personoplysninger vi behandler om dig er ukorrekte, har du ret til at få dem rettet.

Mener du, at personoplysningerne er ufuldstændige, har du ret til at få dem fuldstændiggjort.

Du har ret til at forlange dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Se kontaktoplysninger i afsnit 6.

Hvis vi modtager en anmodning fra dig om rettelse eller sletning af dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne herfor er opfyldt. I bekræftende fald gennemfører vi rettelse eller sletning hurtigst som muligt.

4.3 Indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

​Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.


4.4 Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med tilsigelser og lignende.

Tilbagekaldelse af samtykke: Kontakt den dataansvarlige (se kontaktoplysninger under pkt. 6).

4.5 Rettigheder

Brug af, og spørgsmål om, dine rettigheder: kontakt den dataansvarlige (se kontaktoplysninger under pkt. 6).

4.6 Klage

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan desuden ske ved kontakt til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
F.eks. på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Kontaktoplysninger - Dataansvarlig:

Skorstensfejermester

Jens Brandt
Industrivej 25
4230 Skælskør
Mobil: +45 2048 1314
Mail: brandt@skorstensfejeren.dk

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter personoplysninger, der ikke længere er nødvendige for behandling eller nødvendige for at opfylde lovkrav.

6.1 Lovpligtigt krav

Vi er som skorstensfejermester forpligtet til at opbevare visse oplysninger efter krav fra kommunen. Oplysningerne opbevares hos os, så længe der er et lovpligtigt krav om fejning på ejendommen, herunder hvis der er fejl på fyringsanlæg.

6.2 Fakturering

​Oplysninger til brug ved fakturering opbevares ifølge bogføringslovens krav.

6.3 Cookies

Oplysninger indsamlet ved brug af cookies mv. slettes i henhold til oversigten under Cookies.

7. Sikkerhed

Vi har truffet nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at undgå at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt slettes, offentliggøres, fortabes, forvanskes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun medarbejdere, der har et arbejdsmæssigt behov for det, får adgang til dine personoplysninger.
 

8. Tilgængelighed af og ændringer i privatlivspolitikken

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.
Ret til ændringer i denne Privatlivspolitik forbeholdes. I givet fald informerer vi herom på hjemmesiden med passende varsel.

 

Cookie information

 

Dette website (i det følgende Websitet) gør brug af cookies. Ved at anvende Websitet accepterer du Websitets brug af cookies, jf. nedenfor. På denne side kan du finde oplysninger om disse cookies.

Første gang du lander på denne hjemmeside ser du et banner med information om cookies. Hvis du klikker på knappen "Ok", accepterer du brugen af cookies. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke logge på eller bruge andre funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer. Cookies kan indeholde tekst og tal, herunder f.eks. datoer. Cookies tjener til, at en hjemmeside kan gemme specifikke oplysninger hos brugeren, således at hjemmesiden senere kan genkende brugeren eller indlæse disse oplysninger. Det kan f.eks. være login-oplysninger, oplysninger om tidligere besøg, og hvilke dele af hjemmesiden du har besøgt.

En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus eller lignende skadelige koder.

Cookies kan kun indlæses af den adresse (hjemmeside), som de er gemt fra. Almindelige cookies, som gemmes fra hjemmesiden, gemmes typisk fra den adresse, du kan se i browserens adresselinje. Men en hjemmeside kan også indeholde fragmenter og oplysninger, som hentes fra andre adresser end den, der vises i browserens adresselinje. Det kan f.eks. være bannerreklamer eller analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. På denne måde kan der også gemmes cookies fra andre adresser via den hjemmeside du egentligt besøger – såkaldte tredjepartscookies.

Nogle cookies (såkaldte session cookies) gemmes kun i en browsersession, og de slettes, når browseren lukkes ned. Andre cookies (såkaldte persistent cookies) gemmes i et nærmere defineret tidsrum, og slettes først ved udløb af dette tidsrum.

2. Hvilke cookies bruger Websitet og hvorfor?

Nødvendige cookies
Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

Dynamicweb:
Hjemmesidens indhold er lagret og administreres gennem Dynamicweb CMS platformen. Den sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx er logget ind.

Vi bruger en cookie til at finde ud af, om du er blevet informeret om hjemmesidens brug af cookies. Vi lagrer ingen data i forbindelses med denne cookie.

Præference- cookies
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

Youtube:
Videoer indlejret på siden er via YouTube. De bruger bl.a. cookies til at registrere hvilke video der vises og hvor meget af filmen du har set. Disse cookies er såkaldte Flash cookies.

Drifts- og optimeringscookies
Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

Google Analytics:
Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing - anonym tracking på tværs af hjemmesider
Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere hjemmesider. Disse cookies kan bruges til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med 3. part.

Add This:
Med Ads This kan du kan dele sidens indhold på sociale netværk. Når du deler, vil Ad This sætte cookies, som samler information om, hvilke sider du deler og på hvilke sociale netværk du deler det på.

Facebook:
Cookies fra Facebook bruges til at vise en "synes godt om" knap og information om hvilke af dine Facebook venner synes godt om. Facebook giver endvidere adgang til et statistik værktøj (Facebook Insights), der viser information omkring brugen af Facebook.

Zopim Chat:
Zopim husker blandt andet information om hvilken side du er på når du vælger at chatte med os.

Vil du se detaljer om hvilke cookies vi bruger så se nederst på denne side.

3. Hvordan kan jeg undgå brugen af cookies på Websitet?

Uanset hvilken browser du benytter, kan du i browseren indstille, at denne ikke skal gemme cookies. For nogle browsere kan du også indstille, at dette kun skal gælde for bestemte hjemmesider.

4. Hvordan kan jeg slette cookies?

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan slette cookies i indstillingerne i din browser. Hjælp hertil findes enten i browseren eller på de tilhørende hjemmesider. Herunder finder du links til vejledninger for de mest udbredte browsere:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Slette flash cookies i alle browsere
iPad, iPhone, iPod touch
Android telefoner
Windows Phone 7

5. Yderligere information og klageadgang

Såfremt du har spørgsmål til Websitets brug af cookies, ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at klage over Websitets brug af cookies, kan du henvende dig til:

Dette websites indehaver - se under kontakt i menuen.

Derudover:
Google Inc.: www.google.dk
Add This: www. addthis.com
Zopim: www.zopim.com


Detaljeret beskrivelse af cookies

Websitet gør brug af en eller flere af de følgende cookies. Nogle af de tjenester vi bruger på siden kan ændre antallet af cookies og deres navne uden vi får det at vide så listen er ikke udtømmende.

Dynamicweb:

ASP.NET_SessionId:
Opretholder sessionen med serveren
Levetid: Slettes når du lukker browseren.

DW_Extranet:
”DW_Extranet” er en ”persistent cookie”. Den indeholder krypterede oplysninger om brugernavn og password i det omfang du gør brug af Websitets log-in funktion. Denne cookie bruges for at huske dig, når du vender tilbage til Websitet, uden at du skal logge dig ind igen.
Levetid: Cookien har en levetid på 1 måned, og den slettes således 1 måned efter at du sidste gang har benyttet dig af Websitets log-in funktion.

Dynamicweb.VisitDate:
”Dynamicweb.VisitDate” er en persistent cookie. Den indeholder oplysninger om datoen for dit sidste besøg på Websitet og bruges i forbindelse med statistik.
Levetid: Cookien har en levetid på 1 år, og den slettes således 1 år efter dit sidste besøg på Websitet.

Dynamicweb.VisitorID:
”Dynamicweb.VisitorID” er en persistent cookie. Den indeholder et unikt ID som du har fået ved at besøge Websitet. Den bruges i forbindelse med statistik.
Levetid: Cookien har en levetid på 1 år, og den slettes således 1 år efter dit sidste besøg på Websitet.

Google Analytics

__utma:
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer, hver brugers antal besøg, og tidspunktet for det første besøg, de tidligere besøg, og det aktuelle besøg (formentlig til dels for dobbelt kontrol af disse oplysninger).
Levetid: Slettes automatisk efter 2 år.

__utmb:
Denne cookie bruges til at spore hvor lang tid den besøgende omtrent opholder sig på et websted: når et besøg starter, og hvornår det ca ender. Hvis man ser på cookie tilstandsændringer (fx ved hjælp af firecookie), vil du se disse ændres regelmæssigt.
Levetid: Slettes automatisk når browseren lukkes og din session afsluttes.

__utmv:
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer hvilke kategori af besøgende du tilhører.
Levetid: Slettes automatisk efter 2 år

__utmz
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer, hvor den besøgende kommer fra (søgemaskine, søgeord, link).
Levetid: Slettes automatisk efter 180 dage.

Facebook

datr, locale, reg_fb_gate, reg_fb_ref:
Facebook bruger disse cookies til at aktivere bestemte funktioner, og undersøge hvordan deres tjenester bruges.
Levetid: op til to år.

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE, LOGIN_INFO, demographics, HSID, APISID, SID, PREF:
Cookien bruges i forbindelse med afspilning af video fra youtube der er indlejret på hjemmesiden
Levetid: fra 6 mdr. til 10 år.

Kvalitet i arbejdet

Det er vigtigt for os at levere et ordentligt stykke arbejde.

Fokus på kundepleje

Vi ønsker, at et besøg af skorstensfejeren altid er en god oplevelse.

Uddybende rådgivning

Vi står altid klar med rådgivning indenfor vores specialer.

Efteruddannelse

Alle i firmaet deltager i relevant efteruddannelse.